• Polityka prywatności

Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


Stosujemy pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. 

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności: 

Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042


Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Polityka Cookies

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Przy pierwszym wejściu na stronę odwiedzający otrzyma stosowne powiadomienie.

Polityka prywatności

Sklep „klimaoutlet.pl” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z polityką RODO. Zgodnie z tymi zapisami Klienci „klimaoutlet.pl” mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Wolumen sp.z o.o. jest Firmą zarządzającą dostawami i usługami serwisowymi urządzeń zawierających substancje kontrolowane.

Mając świadomość wpływu wywieranego na środowisko naturalne Firma ukierunkowuje swoje działania na dbałość o stan środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania i ciągłego doskonalenia w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Uwzględniając specyfikę działalności  Firma zobowiązuje się podejmować działania na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez:

 1. postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie ochrony środowiska;
 2. przeciwdziałanie zjawiskom, które mogłyby prowadzić do negatywnego oddziaływania rezerw, które straciły swoje właściwości i stały się odpadem, na środowisko lub stanowić zagrożenie życia i zdrowia ludzi;
 3. prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu lub ograniczenie ich ilości, selektywną zbiórkę i przekazywanie do odzysku bądź unieszkodliwiania;
 4. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez stałe dążenie do modernizacji źródeł ciepła, wymiany taboru samochodowego na pojazdy spełniające najwyższe wymagania europejskie oraz stosowanie technologii przyjaznych środowisku;
 5. ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych poprzez racjonalizację zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła i paliw;
 6. prowadzenie racjonalnych zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jako jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego negatywnego ich wpływu na środowisko;
 7. dbanie o stosowanie technologii przechowywania zapewniających ochronę środowiska przed szkodliwym wpływem przechowywanych towarów, maszyn i urządzeń;
 8. minimalizowanie ilości i uciążliwości dla środowiska stosowanych środków czystości i produktów chemicznych;
 9. racjonalizowanie zużycia materiałów biurowych;
 10. podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników;
 11. promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród podmiotów będących stronami zainteresowanymi w realizowanych procesach poprzez uświadamianie im odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie działań służących ochronie środowiska.

Najwyższe kierownictwo Firmy zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej polityki oraz zapewnia, że jest zakomunikowana w organizacji i dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes
Wolumen Sp.o.o.
Michał Sasin

Warszawa dnia 15.01.2020 r

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wolumen sp. z o.o. z siedzibą
w przy Placu Bankowym 2 w Warszawie tel.: +48 22 841 30 33   e-mail: kontakt@wolumen.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO);

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych,
w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz IT

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego oraz w celach archiwalnych

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko zgoda, umowa  oraz zautomatyzowane przetwarzanie i nie dotyczy podmiotu publicznego art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia sprawy

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Warszawa, dnia  29.01.2020